Odhady cen motorových vozidel a strojů
Praha 4

Hledáte soudního znalce?

Hledáte soudního znalce v oboru odhady cen motorových vozidel a strojů v Praze? Obraťte se na nás!
Nabízíme soudní znalecké odhady cen motorových vozidel, strojů a zařízení, posudky v dopravě silniční, autoopravárenství a určení příčiny dopravních nehod.

V našich službách naleznete vystavení znaleckých posudků o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení pro jejich vložení nebo vyvedení z majetku firmy, pro vypořádání společného vlastnictví manželů, výpočty škody, vzniklé poškozením majetku aj., dále poskytujeme oceňování movitého technického a jiného vybavení firem, skladových zásob, zemědělské techniky.

Ing. Josef Jílek

Soudní znalec

Odhady cen
motorových
vozidel – Ing.
Josef Jílek

Ing. Josef Jílek působí jako soudní znalec od roku 1986, kdy byl jmenován rozhodnutím Městského soudu v Praze znalcem v oboru ekonomiky, strojírenství a dopravy. Vlastní též osvědčení Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně k výkonu znalecké činnosti v oboru: ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností.
Soudní znalec Odhady cen

Provádíme znalecké posudky

vložení či vyvedení z majetku firmy vypořádání společného vlastnictví manželů dědictví výpočet škody

Kontaktujte soudního znalce!

Pokud potřebujete využít našich služeb v oboru oceňování movitého majetku, neváhejte nás kontaktovat (telefonickou či elektronickou formou).

Máte dotazy? Napište nám!

Odhady cen motorových vozidel – Ing. Josef Jílek
U krčské vodárny 1134/63
140 00 Praha

Tel.: +420602260621
E-mail: josefjilekakvar@seznam.cz

Zpět nahoru

6